Securitas Communicator

Securitas Communicator jedinstveno je sigurnosno rješenje kojeg čini kombinacija tehnologije, znanja i ljudi. Zaposlenicima koji su na radnom mjestu suočeni s potencijalnim rizicima, a rade u okruženju bez prisutnosti drugih osoba, potrebno je rješenje koje će im dati osjećaj sigurnosti.

Na koji način funkcionira?

Rizici na koje pojedini zaposlenici nailaze su: rad na velikim visinama, ozljede teškim građevinskim materijalima, umor tijekom vožnje, prometne nesreće, pljačke, strujni udari, seksualni zločini, vandalizam, pad zaposlenika i sl. U tim slučajevima uređaj za osobnu zaštitu prikuplja koordinate na kojoj se nalazi kao i ostale korisne podatke te ih šalje putem GSM/GPRS veze na Securitas Communicator platformu. Prilikom aktivacije alarma operateri nadzornog centra Securitasa zaprimaju alarmne poruke te postupaju prema unaprijed dogovorenoj proceduri. Uređaj se aktivira pritiskom na SOS tipku, glasovnim pozivom, udarom pri padu uređaja ili detekcijom kretanja. Kriptirana alarmna poruka, koja se nakon aktivacije uređaja šalje na nadzorni centar Securitasa, sadrži podatke koji omogućuju operaterima nadzornog centra da identificiraju korisnika, važeću lokaciju i vrstu alarmnog uređaja. Također, koristi se i za praćenje proizvoda. Prilikom krađe određenog proizvoda s police kioska aktivira se alarm pokreta te započinje praćenje kretanja istog.

 

Omogućuje nadzor i upravljanje vozilima, što dovodi do povećane razine sigurnosti vozila i vozača

Securitas Communicator koristi se i za praćenje transporta robe te nadzor raznih predmeta koji se nalaze izvan kruga korisnika i nisu zaštićeni tjelesnom ili tehničkom zaštitom (npr. kontejneri za prijevoz robe). U slučaju krađe vozila, ono se vrlo jednostavno i brzo locira. Način vožnje je sigurniji te je time manje prometnih nezgoda.