Vaša sigurnost je naša zadaća

Štitimo vaše poslovanje, vaše domove, mjesta gdje radite, gdje kupujete i gdje se zabavljate...

Pročitajte više o našim uslugama
Securitas

Securitas Grupa

Oko 335 000 zaposlenika Securitasa brinu o sigurnosti stanovnika 53 zemlje svijeta.

Saznajte više o našoj korporaciji