Vaša sigurnost je naša zadaća

Štitimo vaše poslovanje, vaše domove, mjesta gdje radite, gdje kupujete i gdje se zabavljate...

Pročitajte više o našim uslugama
Securitas

Securitas Grupa

Oko 345 000 zaposlenika Securitasa brine o sigurnosti stanovnika 58 zemalja svijeta.

Saznajte više o našoj korporaciji