Zagreb

Ako ste zainteresirani za naše usluge ili posao u Securitasu, pošaljite nam e-mail na info@securitas.com.hr ili posao@securitas.com.hr

Adresa, poštanski broj i grad: Oreškovićeva 6n/2
Poštanski broj/ Mjesto: 10 010 Zagreb
Država: Hrvatska
Tel: +385 1 6173 000
Fax: +385 1 5496 369