Securitas security guard Florida

Zaštita od požara

Naša rješenja za zaštitu od požara najčešće uključuju kombinaciju sustava vatrodojave i zaštitara koji imaju preventivnu ulogu otkrivajući radnje koje mogu uzrokovati požar te profesionalnih vatrogasaca. Posao uvijek započinjemo procjenom rizika kako bi rješenja za zaštitu objekta od požara bila efikasna i zadovoljavala pravne regulative, a zatim izrađujemo detaljan protupožarni i evakuacijski plan.

Securitas, sa svojim jakim inženjerskim i tehničarskim timom te stabilnošću multinacionalne kompanije, kroji rješenja iz područja zaštite od požara prema Vašim potrebama, uzimajući u obzir sve relevantne stručne, tehnološke i financijske čimbenike i potrebe.

Securitas predvodi primjenu najnovijih tehnologija. Dokaz za to je sudjelovanje u mnogobrojnim zahtjevnim projektima, s primjenom najrazličitijih tehnologija iz područja zaštite od požara.

Vlastiti centralni nadzorni sustav nam omogućuje da s udaljenog mjesta odredimo točno koji detektor požara ili plina je u alarmnom stanju te verificiramo alarmno stanje pomoću slike s najbližih kamera, a to znači pravodobnu i točnu intervenciju naših zaštitara ili vatrogasca na objektu. 

Pošaljite nam upit
*
*
Zašto nam je potreban Vaš e-mail?
Na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke?
Klikom na „Pošalji“ prihvaćate obradu Vaših osobnih podataka od strane Securitasa Hrvatska.