Securitas security guard Florida

Zaštita od požara

Naša rješenja za zaštitu od požara najčešće uključuju kombinaciju sustava vatrodojave i zaštitara koji imaju preventivnu ulogu otkrivajući radnje koje mogu uzrokovati požar, te profesionalnih vatrogasaca. Posao uvijek započinjemo procjenom rizika kako bi rješenja za zaštitu objekta od požara bila efikasna i zadovoljavala pravne regulative, a zatim izrađujemo detaljan protupožarni i evakuacijski plan.

Pošaljite nam upit
 
*
*
*
*

* Obavezno polje