Skip to main content

Politika privatnosti

Mi u Securitas Grupi poštujemo vaš integritet.

Ova Politika privatnosti primjenjuje se na obradu osobnih podataka koje nam dostavljate putem ove web stranice kako biste od nas dobili tražene informacije i materijale. Svrha Politike privatnosti je pružiti korisnicima ove web stranice (zajedno nazvane "korisnici" ili "vi") informacije o tome kako Securitas Grupa obrađuje osobne podatke koje s nama dijelite kada pošaljete upit ili ispunite obrazac na ovoj web stranici.

Napominjemo da ova web stranica može sadržavati poveznice na web mjesta koja nisu direktno povezana sa Securitas Grupom. Securitas Grupa nije odgovorna za politike privatnosti ili postupanja takvih web stranica.

Obrada osobnih podataka

SECURITAS HRVATSKA d.o.o., Oreškovićeva 6n/2, Zagreb ("Securitas", "mi" ili "naš") voditelj je obrade osobnih podataka. To znači da je Securitas dužan osigurati da se podaci obrađuju u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), dalje u tekstu: GDPR.

U kontekstu naših aktivnosti, Securitas nastoji u svakom trenutku osigurati da osobni podaci:

 • obrađuju se na zakonit, pošten i transparentan način (“zakonitost, pravičnost i transparentnost”);
 • prikupljeni su u posebne, izričite i zakonite svrhe i dalje se ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama ("ograničavanje svrhe");
 • primjereni su, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju ("smanjenje količine podataka");
 • točni su i, prema potrebi, ispravljeni ili ažurirani („točnost“);
 • čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju ("ograničenje pohrane");
 • obrađivani se na način kojim se osigurava odgovarajuću sigurnost, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera ("cjelovitost i povjerljivost").

Kategorije osobnih podataka

Kada zatražite informacije od nas putem obrasca za kontaktiranje na našoj web stranici, obrađujemo sljedeće podatke:

Kada nam pošaljete upit, obrađujemo sljedeće podatke: ime i prezime, e-mail, sadržaj poruke.

Kada zatražite dostavu ponude u sklopu pružanja usluge za mala i srednja poduzeća, obrađujemo podatke koji su nužni za izradu ponude (*tip objekta, *željeni tip zaštite, *broj ulaza u objekt, *broj soba, *broj katova, *broj sati koliko se koristi u danu, *broj dana koliko se koristi u tjednu, *lokacija objekta, dodatna pojašnjenja, tlocrt ili skica objekta, *ime i prezime, *adresa, kontakt (broj telefona i /ili e-mail). Podaci označeni * su obavezni jer bez njih ne možemo obraditi Vaš zahtjev odnosno izraditi ponudu.

Kada šaljete otvorenu prijavu za posao, obrađujemo sljedeće podatke: ime i prezime, e-mail (opcionalno), broj telefona ili mobitela, mjesto ili grad za koji se prijavljujete, podaci sadržani u priloženom životopisu i/ili motivacijskom pismu te dodatnim komentarima).

Nadalje, Securitas na određeno vrijeme pohranjuje snimke telefonskih razgovora upućenih na odnosno sa  info telefon Securitas Operativnog Centra (SOC), broj 051 358 555.

Također, Securitas obrađuje podatke o korištenju web stranice, poput IP-adrese. Više o kolačićima koje ova web stranica koristi možete pročitati u našoj Politici kolačića.

Svrha i pravni temelj obrade

Securitas obrađuje osobne podatke koje nam pružite ili koje su rezultat vašeg korištenja web stranice kako je opisano u nastavku:

 

Svrha obrade 

Pravni temelj obrade 

Vrijeme čuvanja 

Podatke obrađujemo kako bismo mogli ispuniti vaš zahtjev za dostavom informacija ili materijala (poput brošura ili izvještaja) te radi odgovora na molbu za posao.

Privola (čl. 6. st. 1. toč. a GDPR)

Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni vaš zahtjev ili onoliko dugo koliko to zahtijevaju važeći propisi.

Podatke obrađujemo kako bismo mogli ispuniti vaš zahtjev za dostavom ponude za sklapanje ugovora.

Kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (čl. 6. st. 1. toč. b GDPR)

Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni vaš zahtjev ili onoliko dugo koliko to zahtijevaju važeći propisi.

Snimke telefonskih razgovora pohranjujemo u svrhu dokazivanja ispunjavanja obveza sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti (pozivanje policije i interventne ekipe u slučaju dojave alarma), ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva te povećanja sigurnosti pružanja usluga.

Legitimni interes (čl. 6. st. 1. toč. f GDPR)

60 dana, a moguće i kraće (ovisno o popunjenosti kapaciteta snimača), osim ako je daljnja obrada nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, neovisno radi li se o sudskom ili upravnom postupku ili bilo kojem izvansudskom postupku, uključujući i postupke pred nadležnim tijelima.

S kime dijelimo vaše osobne podatke?  

Pružatelji usluga i podizvođači: Vaše osobne podatke obrađivat će naši pružatelji usluga i / ili podizvođači (uključujući, ali ne ograničavajući se na pružatelje usluga pohrane podataka, agencije za razvoj proizvodnje, društva za istraživanje i upravljanje kupcima, tehničku podršku i održavanje usluge) na temelju uputa Securitasa. Svi pružatelji usluga i podizvođači djeluju kao izvršitelji obrade osobnih podataka Securitasa i ugovorom su se obvezali da će podatke obrađivati samo u gore navedene svrhe. Nadalje, izvršitelji obrade osobnih podataka (pružatelji usluga ili podizvođači) i oni koji djeluju prema uputama izvršitelja obrade neće imati pristup većem opsegu osobnih podataka nego što je potrebno za obavljanje usluge obuhvaćene ugovorom sa Securitasom.

Securitas Grupa: Vaše osobne podatke mogu obrađivati društva unutar Securitas Grupe koje pružaju usluge Securitasu u vezi s vašim zahtjevom, poput razvoja proizvoda, podrške i administracije. U tom slučaju, društva Securitas Grupe djeluju kao Securitasov izvršitelj obrade osobnih podataka ili zajednički voditelj obrade zajedno sa Securitasom. Izvršitelj obrade ili zajednički voditelj može obrađivati osobne podatke samo u skladu sa svrhama i uputama koje im Securitas pruži. Nadalje, izvršitelj obrade osobnih podataka (društvo Securitas Grupe) i oni koji djeluju prema uputama izvršitelja obrade neće imati pristup većem opsegu osobnih podataka nego što je potrebno za obavljanje usluge obuhvaćene ugovorom sa Securitasom.

Državne tijela: Securitas može dijeliti vaše osobne podatke s državnim tijelima (poput policije, poreznih ili drugih tijela) ako smo to dužni činiti prema važećim propisima ili ako ste dali svoju privolu. Također, možemo dijeliti vaše osobne podatke s državnim tijelima kada u dobroj vjeri smatramo da je potrebno zaštititi naša prava, zaštititi vašu sigurnost ili sigurnost drugih, prilikom provođenja istrage kaznenih djela ili kada moramo odgovoriti na zahtjev državnih tijela. Državna tijela koja primaju vaše osobne podatke djeluju kao voditelj obrade za tu obradu osobnih podataka, što znači da u tom slučaju Securitas nije taj koji određuje način obrade vaših osobnih podataka. Stoga, ako se vaši osobni podaci dijele s državnim tijelima, ova se Politika privatnosti neće odnositi na tu obradu.

Ostale treće strane: Securitas neće prodavati, trgovati ili na druge načine prosljeđivati vaše osobne podatke trećim stranama izvan Securitas Grupe, osim ako niste dali posebnu privolu.

Zašto obrađujemo vaše osobne podatke

Društva Securitas Grupe: Vaše osobne podatke možemo podijeliti s našim podružnicama ili povezanim društvima u svrhu da odgovarajuća podružnica ili povezano društvo obradi vaše osobne podatke kako bi odgovorili na vaš zahtjev. Slijedom toga, vaše osobne podatke prenijet ćemo samo podružnici ili povezanom društvu koje treba obraditi vaše osobne podatke kako bi vam pružili tražene informacije.

Ispunjavanjem obrazaca pristajete na prijenos vaših osobnih podataka našim podružnicama ili povezanim društvima koje mogu imati sjedište u zemlji izvan EU / EEA (tzv. treće zemlje), uključujući zemlje za koje Europska komisija smatra da nemaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka. Imajte na umu da zemlje izvan EU / EEA možda neće nuditi istu razinu zaštite podataka kao i EU / EEA, stoga vjerojatno nećete imati ista prava kao što ih imate prema propisima koji se na nas primjenjuju.

Vaše osobne podatke možemo prenijeti našim podružnicama ili povezanim društvima koja imaju sjedište u bilo kojoj od zemalja (uključujući tzv. treće zemlje) navedene na web stranici kojoj možete pristupiti klikom ovdje ikonu svijeta u gorenjem desnom uglu ove web stranice.

Treći pružatelji usluga: Osobne podatke koje prikupljamo od vas možemo prenijeti i mogu obrađivati treći pružatelji usluga koji imaju sjedište u državi izvan EU / EEA (tzv. treća zemlja), uključujući države za koje Europska komisija smatra da nemaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka. U tom ćemo slučaju poduzeti sve radnje potrebne prema važećim propisima kako bi takav prijenos vaših osobnih podataka preko granica bio sukladan važećim propisima. Vaše ćemo osobne podatke prenijeti samo u državu izvan EU / EEA: (i) za koju je Europska komisija odlučila da osigurava primjerenu razinu zaštite, ili (ii) ako je prijenos zaštićen upotrebom odgovarajućih zaštitnih mjera (prema članku 46. stavku 2. Opće uredbe o zaštiti podataka (2016/679 ) ("GDPR")).

Dodatne informacije o pravilima o prijenosu podataka izvan EU / EEA, uključujući mehanizme na koje se oslanjamo, možete pronaći na web stranici Europske komisije koju možete posjetiti klikom ovdje.

Kako štitimo vaše podatke

Securitas poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu vaših osobnih podataka te neprestano radi na zaštiti vaših osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa osobnim podacima koje Securitas prenosi, pohranjuje ili na drugi način obrađuje.

Vaša prava

Poštujemo vaš integritet i vaša prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Sukladno GDPR-u, imate sljedeća prava:

 • pravo na pristup osobnim podacima koji se odnose na vas;
 • pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose;
 • pravo na brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose, ako su ispunjeni uvjeti propisani čl. 17. GDPR;
 • pravo na ograničenje obrade, ako su ispunjeni uvjeti propisani čl. 18. GDPR;
 • pravo na prijenos vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade, ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 20. GDPR;
 • pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka koji se na vas odnose;
 • pravo da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatskoj obradi osobnih podataka, uključujući izradu profila;

Radi izbjegavanja svake sumnje, svi imate i sva ostala prava koja su propisana GDPR-om i drugim primjenjivim propisima.

Svaki zahtjev za ostvarenje navedenih prava mora biti u pisanom obliku. Securitas može zatražiti pružanje dodatnih informacija neophodnih za utvrđivanje vašeg identiteta.

Izmjene Politike privatnosti

Zadržavamo pravo izmjene ove Politike privatnosti. Ako napravimo bilo kakve promjene u ovoj Politici privatnosti, obavijestit ćemo vas najavom ažuriranja Politike privatnosti na mreži ili ćemo vas na drugi prikladan način obavijestiti o ažuriranoj verziji. Ova Politika o privatnosti posljednji je put ažurirana 22. svibnja 2023. godine.

Pritužbe i kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, ovom Politikom privatnosti ili na neki drugi način imate komentare o obradi vaših osobnih podataka od strane Securitasa, kontaktirajte nas.

Kontaktirajte službenika za zaštitu podataka

Securitas Hrvatska d.o.o. 
Oreškovićeva 6n/2
10 010 Zagreb 
S naznakom “Za službenika za zaštitu podataka”

E-mail: dpo@securitas.com.hr

Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako imate prigovore u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Nažalost, ne podržavamo ovaj web preglednik. Pokušajte koristiti novije preglednike poput Chromea, Safarija, Firefoxa ili Edgea.