Skip to main content

Osnovni podaci

TVRTKA: SECURITAS HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine

SKRAĆENI NAZIV: SECURITAS HRVATSKA d.o.o.

SJEDIŠTE: Oreškovićeva 6n/2, 10 010 Zagreb

OIB: 33679708526

POSLOVNI RAČUNI:

Žiro račun: 2402006-1100074363 / IBAN: HR7824020061100074363 / ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka

Žiro račun: 2340009-1110608478 / IBAN: HR4023400091110608478 / PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb

Žiro račun: 24070001100614279 / IBAN: HR84240700011006143279 / OTP BANKA d.d. Split

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu / MBS 080132523

Temeljni kapital od 2.741.730,00 eura, uplaćen u cijelosti

PREDSJEDNIK UPRAVE DRUŠTVA: Ivan Funčić

ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA: Hrvoje Novosel, Damir Dobrina

Nažalost, ne podržavamo ovaj web preglednik. Pokušajte koristiti novije preglednike poput Chromea, Safarija, Firefoxa ili Edgea.