Securitas security

Osnovni podaci

TVRTKA: SECURITAS HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine
SKRAĆENI NAZIV: SECURITAS HRVATSKA d.o.o.

SJEDIŠTE: Oreškovićeva 6n/2, 10 010 Zagreb

OIB: 33679708526

POSLOVNI RAČUNI:
Žiro račun: 2402006-1100074363 / IBAN: HR7824020061100074363 / ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka
Žiro račun: 2340009-1110608478 / IBAN: HR4023400091110608478 / PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb
Žiro račun: 2330003-1100206046 / IBAN: HR3023300031100206046 / SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. Split
 
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu / MBS 080132523
Temeljni kapital od 20.657.800,00 kn, uplaćen u cijelosti

PREDSJEDNIK UPRAVE DRUŠTVA: Ivan Ročić

ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA: Hrvoje Novosel, Damir Dobrina