Dubrovnik

Ako ste zainteresirani za naše usluge ili posao u Securitasu, pošaljite nam e-mail na info@securitas.com.hr ili posao@securitas.com.hr

Adresa, poštanski broj i grad: Vukovarska 22
Poštanski broj/ Mjesto: 20 000 Dubrovnik
Država: Hrvatska
Tel: +385 20 356 944
Fax: +385 20 220 065