Karlovac

Ako ste zainteresirani za naše usluge ili posao u Securitasu, pošaljite nam e-mail na info@securitas.com.hr ili posao@securitas.com.hr

Adresa, poštanski broj i grad: Bogoslava Šuleka 29
Poštanski broj/ Mjesto: 47 000 Karlovac
Država: Hrvatska
Tel: +385 47 648 334
Fax: +385 47 492 123