Osijek

Ako ste zainteresirani za naše usluge ili posao u Securitasu, pošaljite nam e-mail na info@securitas.com.hr ili posao@securitas.com.hr

Adresa, poštanski broj i grad: Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111š
Poštanski broj/ Mjesto: 31 000 Osijek
Država: Hrvatska
Tel: +385 31 531 200
Fax: +385 31 531 202