Pula

Ako ste zainteresirani za naše usluge ili posao u Securitasu, pošaljite nam e-mail na info@securitas.com.hr ili posao@securitas.com.hr

Adresa, poštanski broj i grad: 43. istarske divizije 12
Poštanski broj/ Mjesto: 52 100 Pula
Država: Hrvatska
Tel: +385 51 358 556