Šibenik

Ako ste zainteresirani za naše usluge ili posao u Securitasu, pošaljite nam e-mail na info@securitas.com.hr ili posao@securitas.com.hr

Adresa, poštanski broj i grad: Stjepana Radića 137 A
Mjesto: Šibenik
Poštanski broj/ Mjesto: 22 000
Država: Hrvatska
Tel: +385 22 881 131
Fax: +385 22 881 131