Split

Ako ste zainteresirani za naše usluge ili posao u Securitasu, pošaljite nam e-mail na info@securitas.com.hr ili posao@securitas.com.hr

Adresa, poštanski broj i grad: Matice hrvatske 15
Poštanski broj/ Mjesto: 21 000 Split
Država: Hrvatska
Tel: +385 21 380 102
Fax: +385 21 420 001