Skip to main content

Pitanja koja se odnose na kandidiranje za posao zaštitara

Najčešća pitanja za zainteresirane kandidate koji žele postati zaštitari, uvjete koje moraju ispunjavati i proceduru osposobljavanja:

Tko može obavljati poslove privatne zaštite- zaštitara?

Odgovor: Poslove privatne zaštite mogu obavljati osobe koje su dobile dopuštenje policijske uprave za obavljanje tih poslova.

Dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara može se izdati osobi koja:

  1. ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj
  2. je navršila 18 godina života
  3. ima minimalno srednju stručnu spremu (3 razreda)
  4. ima posebnu zdravstvenu sposobnost, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijaliste medicine rada u privatnoj praksi
  5. ispunjava uvjete za držanje i nošenje oružja utvrđene propisima o oružju
  6. nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište
  7. nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište
  8. koja udovoljava operativnoj provjeri koju provodi nadležna policijska uprava
  9. ima položen stručni ispit za zaštitara
  10. poznaje hrvatski jezik i latinično pismo najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju

 

Kako da dobijem Rješenje policijske uprave tzv. Licencu?

Odgovor: Dobivanje Rješenja nadležne policijske uprave kao odobrenja za rad je postupak koji se sastoji od nekoliko koraka: prikupljanja dokumentacije i pokretanja postupka u policijskoj upravi, dobivanja zaključka za nastavak postupka, liječničkog pregleda, izobrazbe (tečaja) i polaganja ispita

Procedura za dobivanje Rješenja:

1. korak
Prikupljanje sljedeće dokumentacije:
- Original i kopija Domovnice
- Uvjerenje o nekažnjavanju - preuzeti na općinskom sudu
- Kopija osobne iskaznice
- Original i kopija svjedodžbe o maturi
- Potvrda o imovnom stanju – izvaditi u općini u Poreznoj upravi zbog oslobađanja od plaćanja upravnih pristojbi
2. korak
Prikupljenu dokumentaciju odnijeti u nadležnu policijsku upravu prema mjestu stanovanja. Nakon što policijska uprava obavi operativnu provjeru i razgovor s kandidatom, te ako je provjera u redu, dostavlja na kućnu adresu zaključak da postupak možete nastaviti.
3. korak
Obaviti liječnički pregled za zaštitara ili čuvara u nekoj od ovlaštenih liječničkih ustanova, ordinacija ili poliklinika.
4. korak
Pohađanje izobrazbe za zaštitara (100 sati) ili čuvara (40 sati) kao pripremu za ispit u nekom od ovlaštenih učilišta za izobrazbu odraslih koji provode program izobrazbe za zaštitara ili čuvara. Pri završetku izobrazbe, dobiva se uvjerenje o završenoj izobrazbi.
5. korak
Nakon uspješno završene izobrazbe, prijaviti se u nadležnu policijsku upravu za polaganje ispita pred Ispitnim povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova, nakon čega se dobiva svjedodžba o položenom ispitu koja se može upisati u radnu knjižicu.
6. korak
Nakon položenog ispita, u nadležnu policijsku upravu predati zahtjev za izdavanje rješenja tzv. licence za obavljanje poslova zaštitara ili čuvara.

* Osobe koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika odnosno službenika ministarstva koji obavlja nadzor poslova privatne zaštite, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, istražnim poslovima, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca, pripadnika gardijskih postrojbi ili pripadnika sigurnosnih službi, ne moraju polagati stručni ispit za čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara.

* Osobe koje su završile srednju školu smjera čuvar/zaštitar, policajac ili pravosudni policajac; te osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik, stručni prvostupnik ili magistar, smjer kriminalistika; ne moraju polaziti izobrazbu za čuvare i zaštitare.

 

Koliki su troškovi dobivanja Rješenja za zaštitara ili čuvara?

Odgovor:
Za zaštitara: oko 2.600,00 kuna + (1.000,00 kuna ako niste oslobođeni plaćanja prema Potvrdi o imovnom stanju).
Za čuvara: oko 1.280,00 kuna + (700,00 kuna ako niste oslobođeni plaćanja prema potvrdi o imovnom stanju).

An error has occurred while getting captcha image

Vaši osobni podaci se obrađuju u skladu s našom Politikom privatnosti. Ispunjavanjem obrasca dajete privolu za obradu osobnih podataka i prijenos istih Securitasovim pravnim osobama smještenim izvan EU/EEA u skladu s našom Politikom privatnosti. Kliknite ovdje za čitanje naše Politike privatnosti.

Nažalost, ne podržavamo ovaj web preglednik. Pokušajte koristiti novije preglednike poput Chromea, Safarija, Firefoxa ili Edgea.