Skip to main content

Politika privatnosti platforme Workplace

Ovdje možete pročitati politiku privatnosti platforme Workplace.

1. Opseg i svrha

1.1 Cijenimo Vašu privatnost i prema Vama se želimo ponašati odgovorno i pravedno te biti transparentni u vezi s prikupljanjem i uporabom Vaših osobnih podataka. Workplace je online platforma koju je kreirao Facebook i koja Vama, kao korisniku, omogućuje suradnju i dijeljenje informacija na poslu. Platforma Workplace uključuje Workplace Premium internetske stranice, aplikacije i s tim povezane online usluge (dalje u tekstu: Usluga).

1.2 Ova Politika privatnosti (dalje u tekstu: Politika privatnosti) opisuje kako se Vaše informacije prikupljaju, koriste i dijele kad koristite Uslugu te se primjenjuje na obradu Vaših osobnih podataka pri korištenju Usluge.

1.3 Korištenje Usluge omogućuje Vam Vaš poslodavac, trgovačko društvo SECURTIAS HRVATSKA d.o.o. Ako radite kao konzultant ili vanjski suradnik u ime trgovačkog društva SECURITAS HRVATSKA d.o.o., korištenje Usluge omogućuje vam trgovačko društvo SECURITAS HRVATSKA d.o.o. koje Vam je dozvolilo pristup i korištenje Usluge.

1.4 Trgovačko društvo SECURITAS HRVATSKA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6n/2, OIB: 33679708526 (dalje u tekstu: Securitas) je voditelj obrade Vaših osobnih podataka koji se obrađuju prilikom korištenja Usluge.

1.5 Posebno napominjemo da je Usluga odvojena od ostalih usluga Facebooka kojima se možda koristite ili koje Vam pruža Facebook te koje podliježu uvjetima postavljenima od strane Facebooka. Radi izbjegavanja mogućih nesporazuma ili dvojbi, ističemo da se ova Politika privatnosti ne primjenjuje se na te usluge.

2. Vrste podataka koji se prikupljaju

Securitas može prikupljati i obrađivati sljedeće podatke kada Vi, Vaše kolege i ostali korisnici unutar Securitas Grupe pristupaju Usluzi:

• Vaši kontaktni podaci, poput imena i prezimena te e-mail adrese
• Vaše korisničko ime i lozinka
• Vaše zanimanje, podaci o odjelu i drugi podaci vezani za Vaš rad u Securitasu
• sadržaj, komunikacije i drugi podaci koje pružate kad koristite Uslugu, uključujući one koji su potrebni za prijavu na račun, kreiranje i dijeljenje sadržaja i slanje poruka ili komunikaciju s drugima. To može uključiti informacije koje se nalaze u samom sadržaju ili informacije o sadržaju koje pružate (npr. meta podaci), poput lokacije fotografije ili datuma kreiranja datoteke.
• sadržaj, komunikacija i informacije koje drugi pružaju kad se koriste Uslugom. To može uključivati i informacije o Vama, primjerice kad podijele ili komentiraju fotografiju na kojoj se i Vi nalazite, pošalju Vam poruku ili prenesu, sinkroniziraju ili unesu Vaše kontaktne podatke.
• sva komunikacija s drugim korisnicima Usluge
• komunikacija s korisnicima, povratne informacije, prijedlozi i ideje poslane Securitasu
• podaci vezani za fakturiranje (odnosno podaci o tome je li Vaš račun bio aktivan u posljednjih mjesec dana)
• informacije koje pružate kada Vi ili Securitas kontaktirate podršku administratora platforme vezano za Uslugu.

3. Kako koristimo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke koristimo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećeg pravnog temelja:

3.1. Svrha obrade:

3.1.1. Vaši osobni podaci obrađuju se kako bi vam Securitas mogao otvoriti korisnički račun, omogućiti pristup Usluzi, korištenje Usluge i administrirati Vaš račun unutar Usluge.

3.1.2. Securitas također može obrađivati Vaše osobne podatke kako bi otkrio, spriječio, istražio ili poduzeo druge radnje i mjere u vezi sa sprječavanjem zlouporabe ili povreda Usluge, uvjeta korištenja Workplacea ili ove Politike privatnosti ili ako je to u skladu s primjenjivim propisima potrebno radi sprečavanja kaznenih djela, kao što je primjerice prijevara, kao i kada je to potrebno radi zaštite prava Securitasa te prava trećih osoba.

3.2. Pravni temelj za obradu:

3.2.1. Obrada se vrši na temelju privole i/ili je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade

3.2.2. Obrada se obavlja na temelju legitimnog interesa nakon uravnoteženja interesa u slučajevima kad je Securitas ostvario sljedeće legitimne interese:

• interes Securitasa da istraži svaku sumnju na zlouporabu Usluge i poduzme mjere protiv takve zlouporabe Usluge ili povrede uvjeta korištenja Workplacea ili ove Politike privatnosti;
• interes Securitasa da istraži i nađe dokaze o kaznenim aktivnostima ili prijetnjama koji su protivni njegovim interesima;
• interes treće strane da istraži i dokaže kaznene aktivnosti ili prijetnje koje su protivne njegovim interesima; i/ili
• interes nadležnog tijela Republike Hrvatske ili interes stranog nadležnog tijela potrebne za provedbu zakona i prikupljanje dokaza u tu svrhu.

4. Dijeljenje vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke dijelimo sa sljedećim kategorijama primatelja, u sljedećim okolnostima i iz sljedećih razloga:

Zaposlenici trgovačkog društva SECURITAS HRVATSKA d.o.o.: Naši zaposlenici obrađuju Vaše osobne podatke samo ako je to potrebno da obave svoje zadatke i samo po našem nalogu i u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Treće strane kao pružatelji usluga: Vaše osobne podatke dijelimo s trećim stranama kao pružateljima usluga koji pomažu Securitasu pružajući određene usluge u vezi s poslovanjem Securitasa te stoga obrađuju osobne podatke u ime Securitasa. To uključuje:
● pružatelje informatičke infrastrukture, razvojne inženjere i davatelje usluga hostinga
● pružatelje usluga informatičke potpore i
● ostale treće strane kao pružatelje usluga poput dobavljača softvera i pružatelja usluga, što olakšava ili nam omogućuje da se koristimo nekim uslugama kako bismo Vam omogućili pristup Usluzi.

Te treće strane kao pružatelji usluga ovlašteni su upotrebljavati Vaše osobne podatke samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno da nam pruže svoje usluge te izvan toga nemaju pravo obrađivati ili dijeliti Vaše osobne podatke.

Nadalje, Securitas će dijeliti Vaše osobne podatke koje prikuplja s Facebookom, kao konačnim pružateljem usluge, a kako bi pružio Uslugu, sve u skladu s ostalim primljenim uputama. Primjeri takve uporabe su sljedeći:
● komunikacija s korisnicima i administratorima u vezi s njihovom uporabom Usluge
● unaprjeđenje sigurnosti i zaštite Usluge za Securitas i ostale korisnike, poput istraživanja sumnjivih aktivnosti ili povrede primjenjivih uvjeta ili politika
● personalizacija Vaših iskustava i iskustava Securitasa kao dio pružanja usluga unutar Usluge
● razvoj novih alata, proizvoda ili usluga u okviru Usluge za Securitas
● povezivanje aktivnosti na Usluzi među različitim uređajima koje koristi ista osoba kako bi se unaprijedio sveukupni rad Usluge
● otkrivanje i ispravljanje pogrešaka (bug) koje se mogu pojaviti i
● analiza podataka i sustava, uključujući istraživanja s ciljem poboljšanja Usluge.

Društva unutar Grupe: Vaše osobne podatke dijelimo s našim povezanim društvima koja obrađuju naše osobne podatke za nas. Te treće strane smiju obrađivati osobne podatke samo na temelju naših uputa i u skladu s ovom Politikom privatnosti te izvan navedenog nisu ovlašteni obrađivati ili dijeliti Vaše osobne podatke.

Ostali korisnici: Vaši osobni podaci mogu biti raspoloživi ostalim korisnicima Usluge. Ti podaci samo će se dijeliti s ostalim korisnicima unutar Vaše kompanije i unutar Securitas Grupe.

5. Prijenos Vaših osobnih podataka izvan Europske unije/Europskog gospodarskog prostora

Osobni podaci koje prikupljamo od Vas mogu se prenijeti i obrađivati u zemlji izvan EU/EGP (odnosno, tzv. trećoj zemlji), uključujući zemlje za koje Europska komisija smatra da nemaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka. U tom slučaju, poduzet ćemo sve potrebne korake u skladu s primjenjivim propisima kako bi takav prijenos Vaših podataka preko granice bio usklađen s mjerodavnim pravom. Prenosit ćemo Vaše osobne podatke u zemlju izvan EU/EGP samo kad je: (i) Europska komisija odlučila da treća zemlja osigurava odgovarajuću razinu zaštite, (ii) prijenos zaštićen korištenjem modela klauzula iz Europske unije (u skladu s člankom 46. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka (2016/679) (GDPR)) ili (iii) primatelj ovlašten u skladu s europsko-američkim sustavom zaštite privatnosti (u skladu s člankom 45. Opće uredbe). Podrobnije informacije o pravilima prijenosa podataka izvan EU/EGP, uključujući i mehanizme na koje se oslanjaju, dostupne su na internetskim stranicama Europske komisije koje možete posjetiti ako kliknete ovdje.

6. Poveznice i sadržaj trećih strana

Usluga može uključivati poveznice na internetske stranice i usluge koje pružaju i održavaju treće strane. Takve internetske stranice i/ili usluge trećih strana mogu imati vlastite uvjete uporabe i politike privatnosti, a Vaša uporaba takvih internetskih stranica i/ili usluga podliježe tim uvjetima uporabe i tim politikama privatnosti. Trebali biste proučiti uvjete uporabe i politiku privatnosti za svaku internetski stranicu i/ili uslugu koje posjećujete/koristite. Razumijete i prihvaćate da Securitas ne jamči i nije odgovoran za ponašanje, karakterisitike ili sadržaj takvih internetskih stranica i/ili usluga trećih strana kao ni za bilo koju transakciju u koju stupate s pružateljem takvih internetskih stranica i/ili usluga.

7. Čuvanje osobnih podataka

7.1 Vaši osobni podaci čuvaju se sve dok imate korisnički račun za korištenje Usluge. Securitas neće čuvati Vaše osobne podatke nakon što se Vaš korisnički račun deaktivira, istekne ili na drugi način prestane, osim ako je spremanje određenih podataka nužno za poštivanje primjenjivih propisa ili zaštitu zakonskih interesa Securitasa (primjerice, u vezi s pravnim postupkom koji je u tijeku), i u tom slučaju samo onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ispunila svrha te produžene obrade.

7.2 Napominjemo da je sadržaj koji kreirate i dijelite na Usluzi vlasništvo Securitasa te će može ostati na Usluzi i biti dostupan čak i ako Securitas deaktivira Vaš korisnički račun ili račun istekne ili na drugi način prestane.

8. Vaša prava

8.1 Možete pristupiti, ispraviti ili izbrisati informacije koje ste postavili na Usluzi korištenjem alata unutar Usluge (primjerice, uređivanje profilnih informacija ili putem zapisnika aktivnosti). Ako to ne možete učiniti korištenjem alata koji su na raspolaganju u Usluzi, molimo pogledajte detaljnije informacije o Vašim pravima navedene niže i izravno nam se obratite ako želite ostvariti bilo koje od svojih prava.

8.2 Imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo i na primanje kopije osobnih podataka koje obrađujemo o Vama tako što ćete zatražiti tzv. izvadak iz evidencije. Molimo imajte na umu da ako od Vas primimo zahtjev za pristupom podacima, možda ćemo morati od Vas zatražiti i dodatne informacije kako bismo osigurali učinkovitu obradu Vašeg zahtjeva te kako bismo se uvjerili da su podaci pruženi pravoj osobi.

8.3 Imate pravo, bez nepotrebnog odgađanja, na ispravak netočnih osobnih podataka koje obrađujemo o Vama. To uključuje, a uzimajući u obzir svrhu ili svrhe obrade, pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka.

8.4 Imate pravo da Vaši osobni podaci budu izbrisani bez nepotrebnog odgađanja, a Securitas je obavezan izbrisati Vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako, primjerice, Vaši osobni podaci nisu više potrebni u vezi sa svrhom u koju su prikupljeni ili obrađeni na drugi način, ili ako povučete privolu na kojoj se temelji obrada, a više ne postoji zakonska osnova za obradu. Napominjemo da nismo obavezni izbrisati osobne podatke ako možemo dokazati da je obrada nužna, primjerice, za poštivanje zakonskih obveza kojima podliježe Securitas ili ako postoje druge legitimne osnove za čuvanje podataka.

8.5 Nadalje, imate pravo zatražiti da Securitas ograniči obradu Vaših osobnih podataka pod određenim uvjetima, primjerice ako osporavate točnost osobnih podataka, obrada može biti ograničena u razdoblju koje Securitasu omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka ili ako Securitas više ne treba osobne podatke za svrhe obrade, ali Vi trebate osobne podatke za utvrđivanje ili ostvarivanje na zakonu utemeljenih zahtjeva.

8.6 Na temelju razloga vezanih za Vašu konkretnu situaciju, imate pravo u bilo koje doba uložiti prigovor na Securitasovu obradu Vaših osobnih podataka ako se obrada, primjerice, temelji na legitimnim interesima. Ako uložite prigovor na takvu obradu, Securitas više nema pravo na obradu vaših osobnih podataka na takvom pravnom temelju, osim u slučaju da Securitas predoči uvjerljive legitimne razloge za obradu koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima ili slobodi ili ako se obrada obavlja za uspostavljanje ili ostvarivanje na zakonu utemeljenih zahtjeva.

8.7 Pod određenim uvjetima, imate pravo dobiti osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste pružili Securitasu u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, a da Vas Securitas u tome ne sprječava, ako se obrada Vaših osobnih podataka koju obavlja Securitas temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru i ako je obrada automatizirana. U tom slučaju, imate pravo zatražiti od Securitasa da Vaše osobne podatke izravno prenese drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

8.8 Također imate pravo u bilo koje doba povući svoju privolu koju ste dali Securitasu za obradu Vaših osobnih podataka tako što ćete svoj zahtjev poslati na e-mail Securitasovog službenika za zaštitu osobnih podataka koji glasi dpo@securitas.com.hr. Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju Vaše privole prije povlačenja te da Securitas može, pod određenim uvjetima, imati drugi pravni temelj za obradu pa stoga može imati pravo nastaviti obradu. Molimo imajte na umu da Vam, ako povučete privolu, Securitas možda neće moći omogućiti pristup Vašem korisničkom računu u Usluzi i možda se nećete moći koristiti Uslugom.

8.9 Imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzorom tijelu (u Republici Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka) u državi Vašeg prebivališta, boravišta, odnosno u državi u kojoj radite ili u državi gdje je došlo do navodne povrede, ako smatrate da smo obradili Vaše podatke suprotno primjenjivim propisima u području zaštite osobnih podataka.

8.10 Ako želite dobiti kopiju osobnih podataka koje obrađujemo o Vama ili ako želite ostvariti bilo koje od spomenutih prava, molimo Vas da nam se obratite (molim pogledajte kontaktne podatke niže u tekstu).

9. Izmjene ove Politike privatnosti

Securitas zadržava pravo izmijeniti ovu Politiku privatnosti. Prije značajnih izmjena ove Politike privatnosti, Securitas će vam na prikladan način i ovisno o okolnostima dati jasnu obavijest o tome, primjerice stavljanjem vidljive obavijesti u samoj Usluzi.

10. Kontaktni podaci


Ako imate pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, ovom Politikom privatnosti ili ako imate primjedbe na obradu Vaših osobnih podataka koju obavlja Securitas, molimo Vas da se obratite nama ili našem službeniku za zaštitu podataka na:


SECURITAS HRVATSKA d.o.o.
Oreškovićeva 6n/2, 10 010 Zagreb
e-mail: info@securitas.com.hr


Obratite se našem službeniku za zaštitu podataka:

SECURITAS HRVATSKA d.o.o.
Oreškovićeva 6n/2, 10 010 Zagreb
Za: Službenika za zaštitu podataka
e-mail: dpo@securitas.com.hr

Nažalost, ne podržavamo ovaj web preglednik. Pokušajte koristiti novije preglednike poput Chromea, Safarija, Firefoxa ili Edgea.