Sustav vatrodojave

Vatrodojavni sustavi

Glavna uloga vatrodojavnog sustava je otkrivanje požara u početnoj fazi, a time i spašavanje života, imovine, poslovanja i okruženja klijenata. Spajanjem sustava vatrodojave na nadzorni centar Securitasa osigurava se stalni nadzor vatrodojavne centrale na objektu klijenta, te se po dojavi alarma poduzimaju radnje koje će minimalizirati štetu. Ekipa Securitasa izlazi na intervenciju, te ako je potrebno, poziva se hitna vatrogasna služba. Tehnologiju projektiranja, instaliranja i održavanja vatrodojavnih sustava Securitas koristi dugi niz godina.

Pošaljite nam upit
 
*
*
*
*

* Obavezno polje