Rijeka

Ako ste zainteresirani za naše usluge ili posao u Securitasu, pošaljite nam e-mail na info@securitas.com.hr ili posao@securitas.com.hr

Adresa, poštanski broj i grad: Vukovarska ulica 21
Poštanski broj/ Mjesto: 51 000 Rijeka
Država: Hrvatska
Tel: +385 51 358 555
Fax: +385 51 675 610