Zadar

Ako ste zainteresirani za naše usluge ili posao u Securitasu, pošaljite nam e-mail na info@securitas.com.hr ili posao@securitas.com.hr

Adresa, poštanski broj i grad: Polačišće 4
Poštanski broj/ Mjesto: 23 000 Zadar
Država: Hrvatska
Tel: +385 23 314 111
Fax: +385 23 299 556