Securitas security guard

Promijenili smo lokaciju sjedišta

27. svibnja 2019.

Dragi partneri i zaposlenici,

obavještavamo Vas da smo promijenili lokaciju našeg sjedišta. Možete nas pronaći na adresi:

Oreškovićeva 6n/2
10 010 Zagreb

Molimo da nam službenu poštu šaljete na navedenu adresu. Brojevi telefona i telefaksa ostaju nepromijenjeni.

Vjerujemo kako će novi poslovni prostor osigurati dodatnu efikasnost našem radu s ciljem unapređenja suradnje s Vama.