Vision, digitalna platforma za izvještavanje i praćenje aktivnosti zaštitara

Securitasov Vision posjeduje funkcije za nadzor aktivnosti na objektu, izvještavanje o štetnim događajima, planiranje zadataka, upravljanje posjetiteljima i dostavama te mnoge druge funkcije koje omogućuju bolju učinkovitost u radu zaštitara.

Kako bismo pružili bolju kvalitetu usluga našim korisnicima, u Hrvatskoj nastojimo implementirati što više globalnih alata naše korporacije. Među njima je i Vision. Riječ je o platformi namijenjenoj primarno proaktivnoj tjelesnoj zaštiti te izvještavanju naših korisnika o aktivnostima na štićenim objektima. Vision posjeduje funkcije za nadzor aktivnosti na objektu, izvještavanje o štetnim događajima, planiranje zadataka, upravljanje posjetiteljima i dostavama te mnoge druge koje omogućuju bolju učinkovitost u radu zaštitara. Namijenjen je korištenju putem pametnih telefona, tableta te računala, osiguravajući integritet praćenja svake smjene zaštitara te poboljšanje protoka informacija.

Prednosti korištenja Visiona za korisnike

Uz pomoć Visiona rezultati naših zaštitara su transparentni i opipljivi jer aplikacija omogućuje kvalitetu i dosljednost u pružanju Securitasovih usluga. Vision pojednostavljuje dokumentiranje i arhiviranje izvještaja o aktivnostima i incidentima od trenutka kada se zaštitar prijavi za početak smjene. Kako bi imali uvid u sve navedeno, naši se korisnici u bilo koje vrijeme, gdje god se nalazili, mogu prijaviti u informacijski sustav ili portal, a isto tako mogu primati detaljne izvještaje e-mailom u željeno vrijeme. Tako imaju kontrolu nad sigurnosnim aktivnostima objekta u stvarnom vremenu. U slučaju da zaštitar kasni s obilaskom lokacije, a prethodno je obilazak planiran u određeno vrijeme, osoba zadužena za sigurnost na objektu dobiva obavijest o istome. Sve informacije su šifrirane i dostupne korisniku 0-24.

Vision, korak u digitalizaciji našeg poslovanja

Securitas je kreirao vlastitu aplikaciju za izvještavanje kako bi naši korisnici dobili informacije o svim aktivnostima našeg osoblja. Vision prvenstveno omogućuje preventivno djelovanje nad sigurnošću objekta te digitalno izvještavanje i „poslovanje bez papira“, ali i detaljni prikaz aktivnosti kroz dan, tjedan, mjesec i godinu. Time se dobiva bolji uvid u kvalitetu usluga koje obavljamo, kombinirajući usluge na objektu, mobilne ekipe i intervencije te proaktivni nadzor. Koristimo podatke kao pokazatelj rezultata usluga koje pružamo kako bismo pružili dodanu vrijednost našim korisnicima i našoj kompaniji.

Rezultati upotrebe aplikacije i ciljevi

Na objektima gdje je Vision implementiran imamo samo pozitivne povratne informacije od naših korisnika i zaštitara koji koriste aplikaciju. Pokazao se kao učinkovito i jedinstveno rješenje u komunikaciji s korisnicima. U skladu s tim bit ćemo transparentniji i brži u našem radu. Vision u Hrvatskoj zasad najviše koristimo u segmentu trgovine, točnije u trgovačkim centrima, a implementirali smo ga i kod dijela korisnika u proizvodnoj djelatnosti, građevini i morskim lukama. Ova digitalna platforma uskoro će postati i svakodnevni radni alat naših mobilnih ekipa.